Velkommen – Dansk

Formålet med INEHC er at gavne og forbedre informationsinfrastrukturer inden for uddannelseshistorie:

  1. Fremme og forbinde international forskning i indsamlede kilder inden for uddannelseshistorie.
  2. Etablere en platform for udveksling mellem institutioner med uddannelseshistoriske samlinger om samlingspolitikker og adgang for forskning.

Fælles principper

  • INEHC er dedikeret til digital networking i henhold til “FAIR-principperne” (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • At fremme Open Access og Open Science i de uddannelseshistoriske fællesskaber.

Samarbejdsformer og projekter

  • Afholdelse af regelmæssige internationale møder om tværgående infrastrukturer
  • Oprette og vedligeholde et fælles register over indsamlingsinstitutionererne og deres samlinger
  • Støtte udveksling af metadata
  • Indbyrdes støtte til integration i internationale infrastrukturer
  • Kommunikation om partnernes samlinger for at kunne fungere som mellemled til deres samlinger
  • Etablere “nationale adgangspunkter” til samlingerne for forskere.

Kontakt og medlemskab

Få mere at vide om INEHC

kontakt os på: info@inehc.org